Nieuws

Meestal zingen de Veen Vocals in de Sint Josephkerk, maar zondag aanstaande, op moederdag, zingen we tijdens de viering in de Amerpoort te Baarn. Twee keer per jaar reizen we af naar Baarn om deze bijzondere vieringen te ondersteunen.

Geïnteresseerd, kom ook eens op woensdagavond naar de repetities kijken en luisteren en misschien ook meedoen!! De repetities vinden plaats op woensdag vanaf 19.30 uur in de Sint Josephkerk te Hooglanderveen. Als b.v. door vakantie een repetitie niet doorgaat treft u via de website of Facebook daarover informatie aan.

Er zijn veel veranderingen gaande binnen de parochie, daarvan wordt u op de hoogte gehouden via de parochiebladen. Natuurlijk heeft dat ook zijn weerslag op de koren, d.w.z. voor de vieringen die wij muzikaal ondersteunen. Op dit moment zijn er alleen vieringen op zondag in de St. Josephkerk te Hooglanderveen, behalve de carnavalsviering.

Via deze pagina zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen!