Organisatie

Bestuur:
Gradus Traa (voorzitter) 033 2572506
Angela Verweij (secretaris) 033 4553029
Wil Vos (penningmeester) 06 52316877
Irma van Drie (lid)

Dirigent:
John Honings

Muziekgroep:
Irma van Drie
John Honings

Activiteitengroep:
Wil Vos

Mappengroep:
Helma Massop

Locatieadres:
Veen Vocals – Sint Josephkerk
Van Tuyllstraat 29
3829 AB HOOGLANDERVEEN

Correspondentieadres:
Irma van Drie
Graalpad 9
3813 GA  AMERSFOORT